INVITATIE LA CUNOASTERE

Există în Biblie versete clare, fără echivoc și insurmontabile asupra celui care a fost Iisus, măreț în această lume și în cea care va veni. De asemenea, Biserica ne-a obișnuit cu permanente revizuiri. Edițiile biblice actuale nu conțin textele originale, ele fiind, de fapt, traduceri efectuate după traduceri. Prin transpunerea textelor dintr-o limbă în alta se strecoară, însă, numeroase erori, care pot să ducă la răstălmăciri grave. Avem de-a face cu erori din neatenție sau cu falsificări conștiente ?

A atenționa asupra acestora nu constituie un atac la adresa Creștinismului. A arăta o altă imagine a lui Iisus Hristos decât cea propusă de Biserică nu presupune o îndepărtare de la Biblie sau o erezie. Ci, credem că ea este o condiție pentru apropierea de adevărata personalitate a sa și de învățăturile pe care le-a lăsat.